Peserta Didik, Prestasi, Ekstrakurikuler dan Pembiasaan SDN 2 Banjarparakan

 

            1.       PESERTA DIDIK
            Jumlah Peserta Didik Menurut Tingkat Tahun Pelajaran 2018/2019 :
No
Tingkat
Jumlah Rombel
L
P
Jumlah
1
Kelas I
1
7
6
13
2
Kelas II
1
9
14
23
3
Kelas III
1
10
10
20
4
Kelas IV
1
7
12
19
5
Kelas V
1
10
12
22
6
Kelas VI
1
13
9
22
Jumlah
6
56
63
119
 
            Jumlah Peserta didik 3 Tahun Terakhir :
No
TahunPelajaran
Peserta Didik
Jumlah
Keterangan
L
P
1
 
2015/2016 53 72 125
 
2
2016/2017
53
71
124
 
3
2016/2017
53
71
124
 
         
 
     
 
 
 
            2.       PRESTASI SEKOLAH (GURU DAN SISWA)
            PRESTASI AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)
No
Nama Peserta
JenisPrestasi
Tingkat Perolehan
Juara Ke
Tahun Perolehan
1
ANNISA N.A
Tri Lomba
Kecamatan
1
2014
2
MUH.FAHRI
Tri Lomba
Kecamatan
1
2014
3
ANNISA NUR
Tri Lomba
Kecamatan
1
2014
4
ALIFAH S
Try Out UN/US SD
Kecamatan
1
2016
5
MUH.FAHRI
Tri Lomba
Kecamatan
2
2017
6
HANA TALITA
OSN MIPA
Kecamatan
1
2017
7
ISNAENI N.A
Try Out UN/US SD
Kecamatan
1
2017
 
M.FACHRI G
LCCT Paisum
Kecamatan
2
2017
8
HANA TALITA
LCCU Siswa
Kecamatan
1
2018
 
IMRON A
 
 
 
 
 
ZAKI M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PRESTASI Non AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)
No
Nama Peserta
Jenis Prestasi
Tingkat Perolehan
Juara Ke
Tahun Perolehan
1
FEBRI YULIANTO
Bulu tangkis
Kecamatan
1
2014
2
FEBRI YULIANTO
Bola Voly
Kecamatan
1
2014
 
ARIF BADRUDIN
 
 
 
 
 
YUGO ADE P
 
 
 
 
 
KELPIN
 
 
 
 
3
KELPIN
Lari Gawang
Kecamatan
1
2014
4
KELPIN
Lempar Turbo
Kecamatan
2
2014
5
KELPIN
Loncat Katak
Kecamatan
1
2014
6
BINTANG EKA
Cerita Islami
Kecamatan
1
2014
7
RISKA DIYAH
Cerita Islami
Kecamatan
2
2014
8
ANJAS RENALDI
Khitobah
Kecamatan
1
2014
9
SISCA APRILIA
Khitobah
Kecamatan
1
2014
10
ANNISA NUR
Tri Lomba
Kecamatan
1
2014
11
ADE SUPRIYATIN
Kaligrafi
Kecamatan
2
2014
12
RUMIANTI
Kaligrai
Kecamatan
2
2014
13
SISCA APRILIA
Lomba Pidato
Kabupaten
3
2014
14
ANNISA NUR
Lomba catur
Kecamatan
2
2015
15
BINTANG EKA
Lomba Cerita Islami
Kecamatan
1
2015
16
PRADA ABDUL
Kaligrafi
Kecamatan
3
2015
17
ALIFAH SA’ADAH
Kaligrafi
Kecamatan
2
2015
18
EKI HARLY SUSILO
MTQ
Kecamatan
2
2015
19
EKI HARLY SUSILO
Seni Rebana
Kecamatan
3
2015
 
WAIS NANI
 
 
 
 
 
WILLYANA W
 
 
 
 
 
AMELYA EKA A
 
 
 
 
 
TANTI NUR’ANI
 
 
 
 
 
ZAHWA HILMAIDA
 
 
 
 
 
RIYAN PRAMUDYA
 
 
 
 
 
DWIYAN RISKI M
 
 
 
 
 
N.NISMATUL H
 
 
 
 
20
ANNISA NUR
LCCU DOKCIL
Kecamatan
1
2015
21
WILLYANA W
 
Kecamatan
3
2016
 
ZAHWA HILMAIDA
 
 
 
 
 
HILDA PASHA U
 
 
 
 
 
AMELYA EKA A
 
 
 
 
 
WAIS NANI
 
 
 
 
 
ZAHROTUN
 
 
 
 
22
WAIS NANI
Nyanyi Tunggal
Kecamatan
3
2016
23
FAID FEBRIYANSYAH
Pantonim
Kecamatan
3
2016
 
ALFIN SANDI
 
Kecamatan
 
 
24
ANNUR ZAKI
Khitobah
Kecamatan
1
2016
25
HILDA PASHA
Khitobah
Kecamatan
1
2016
26
RISKY ANJAR P
Cerita Islmi
Kecamatan
2
2016
27
SOFIE INTAN
Cerita Islami
Kecamatan
3
2016
28
FAHRI GUNAWAN
Tri Lomba
Kecamatan
1
2016
29
WAIS NANI
Seni Rebana
Kecamatan
3
2016
 
ZAHWA HILMAIDA
 
 
 
 
 
FIFI INDAH L
 
 
 
 
 
AMELYA EKA A
 
 
 
 
 
TANTI NUR’ANI
 
 
 
 
 
ZAHROTUN
 
 
 
 
 
HILDA PASHA U
 
 
 
 
 
EKI HARLY SUSILO
 
 
 
 
 
RIYAN PRAMUDYA
 
 
 
 
 
DWIYAN RISKY P
 
 
 
 
30
BAYU MAHARDIKA
Lari Gawang
Kecamatan
2
2017
31
AN NUR ZAKI M
Khitobah  Putra
Kecamatan
2
2017
32
ASSATANIA AJENG
Khitobah Putri
Kecamatan
2
2017
33
NASHIVA N.H
Kaligrafi Putri
Kecamatan
3
2017
34
YUSUF MAULANA
Kaligrafi Putra
Kecamatan
2
2017
35
PERPUSTAKAAN KI HAJAR DEWANTARA
Lomba Perpustakaan
Kecamatan
2
2017
36
WILIS GUNANTI
Stand Up
Kecamatan
3
2018
 
 
            3.       EKSTRAKULIKULER
            Kegiatan Ekstarkulikuler yang dilaksanakan di sekolah :
No
Nama Ekstarkulikuler
Keunggulan
1
Seni Hadroh
Juara di tingkat kecamatan
 
   
  
          4.       PEMBIASAAN (LITERASI DAN PENDIDIKAN KARAKTER)
           KegiatanPembiasaan (LiterasidanPendidikanKarakter) yang dilakukansekolah :
a.       Baris di depan kelas
b.       Kegiatan Senam
c.       Upacara Bendera
d.       Sholat Berjemaah
 
          5.       PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
No
Tingkat
Kurikulum
Keterangan
2013
KTSP
1
Kelas I
V
-
 
2
Kelas II
V
-
 
3
Kelas III
-
V
 
4
Kelas IV
V
 
 
5
Kelas V
V
 
 
6
Kelas VI
-
V
 

 

Related Posts

Komentar