PD DAN PRESTASI SD IT MUHAMADIYAH RAWALO

1. PESERTA DIDIK

Jumlah Peserta Didik Menurut Tingkat Tahun Pelajaran 2019/2020 :

No

Tingkat

Jumlah Rombel

L

P

Jumlah

1

Kelas I

2

20

24

44

2

Kelas II

2

23

23

46

3

Kelas III

2

24

18

42

4

Kelas IV

2

19

19

38

5

Kelas V

1

16

10

26

6

Kelas VI

2

19

16

35

Jumlah

11

121

110

231

Jumlah Peserta didik 3 TahunTerakhir :

No

TahunPelajaran

PesertaDidik

Jumlah

Keterangan

L

P

1

2016/2017

87

84

171

 

2

2017/2018

99

95

194

 

3

2018/2019

114

105

219

 

Jumlah

300

284

584

 

 

2. PRESTASI SEKOLAH (GURU DAN SISWA)

PRESTASI AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2015/2016 s.d 2019/2020)

No

Nama Peserta

Jenis Prestasi

Tingkat Perolehan

Juara Ke

TahunPerolehan

1

Nur Isnaeni, S.Pd.

Kepala Sekolah Cemerlang

Internasional

2

2016/2017

2

Damar Yustian

Prospektus Sekolah

Internasional

2

2016/2017

3

Nur Isnaeni, S.Pd.

Kepala Sekolah Berprestasi

Kecamatan

1

2017/2018

4

Nur Isnaeni, S.Pd.

Kepala Sekolah Berprestasi

Kecamatan

1

2018/2019

Dst

         

PRESTASI Non AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)

No

Nama Peserta

Jenis Prestasi

Tingkat Perolehan

Juara Ke

Tahun Perolehan

1

Uswatun Hasanah

Tilawah

Nasional

3

2014/2015

2

Jannatan Fathir

Tri lomba Mapsi

UPK Rawalo

1

2014/2015

3

Nabila Al Kirani

Khitobah Putri

UPK Rawalo

3

2014/2015

4

Arthur Zevallent Alfani

Khitobah Putra

UPK Rawalo

3

2014/2015

5

Aghna Rizqia Salsabila

Spelling bee

Eks kawedanan kedu

Harapan 1

2015/2016

6

Nabila Al kirani

Khitobah

Eks kawedanan kedu

Harapan 1

2015/2016

7

Anugrah bintang mulia

Pidato b. inggris

Kabupaten

3

2015/2016

8

Rizqi Dwi Kesuma wardani

Murotal

Kabupaten

2

2015/2016

9

Restu Setya P.

Lari gawang

UPK Rawalo

2

2015/2016

10.

Restu Setya P.

Lompat katak

UPK Rawalo

3

2015/2016

11.

Hanifan Dwi R

OSN (IPA)

UPK Rawalo

2

2015/2016

12.

Nabila Al Kirani

Pidato

UPK Rawalo

Harapan 3

2015/2016

13.

Rizqi Dwi Kesuma Wardani

Tartil

Kabupaten

3

2015/2016

14.

Rizqi Dwi Kesuma Wardani

Tartil

UPK Rawalo

1

2015/2016

15.

Hanifah Dini R.

Tri lomba Mapsi

UPK Rawalo

1

2015/2016

16.

Ali Sohib

Tri lomba Mapsi

UPK Rawalo

2

2015/2016

17.

Anazah Mahandhika S.

Adzan

UPK Rawalo

2

2015/2016

18.

Jalasena Herusananta

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

19.

Bimo Dwi Prakoso

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

20.

Restu Setya P.

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

21.

Roisul Umam K.

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

22.

Anazah Mahandhika S.

Adzan

Internasional

1

2015/2016

23.

Yahya Glendina Fasti

Adzan

Internasional

3

2015/2016

24.

Nabila Al Kirani

Hifzil Qur’an

Internasional

2

2015/2016

25.

Anugrah Bintang Mulia

Hifzil Qur’an

Internasional

1

2015/2016

26.

Marsya Arista W.

Hifzil Qur’an

Internasional

3

2015/2016

27.

Nayla Putri A.

Kaligrafi

Internasional

3

2015/2016

28.

Aulia Nur A.

Kaligrafi

Internasional

3

2015/2016

29.

Arraka Ghafara F.

Cerita Islami

UPK Rawalo

Harapan 2

2015/2016

30.

Uswatun Hasanah

Tilawah

UPK Rawalo

Harapan 3

2015/2016

31.

Anugrah Bintang M.

Hifzil Qur’an

Internasional

1

2015/2016

32.

Marsya Arista Widya

Hifzil Qur’an

Internasional

3

2015/2016

33.

Nabila Al Kirani

Hifzil Qur’an

Internasional

2

2015/2016

34.

Rizqi Dwi Kesuma Wardani

Tartil

Internasional

2

2015/2016

35.

Rayhan Faiq Al Rahman

Tartil

Internasional

2

2015/2016

36.

Uswatun Hasanah

Tilawah

Internasional

2

2015/2016

37.

Yanzera Anindya Vatra

Tilawah

Internasional

2

2015/2016

38.

Anazah Mahandhika S.

Adzan

Internasional

1

2015/2016

39.

Yahya Glendina Fasti

Adzan

Internasional

1

2015/2016

40.

Nayla Putri A.

Kaligrafi

Internasional

2

2015/2016

41.

Aula Nur Azizah

Kaligrafi

Internasional

2

2015/2016

42.

Jalasena Herusananta

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

43.

Bimo Dwi Prakoso

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

44.

Restu Setya Pratama

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

45.

Roisul Umam Kurnia

Roket Air

Internasional

1

2015/2016

46.

Uswatun Hasanah

MTQ

UPK Rawalo

3

2016/2017

47.

Dicki Fandika M.

Pantomin

UPK Rawalo

2

2016/2017

48.

Aulia Nur Azizah

Dokcil

UPK Rawalo

2

2016/207

49.

Anisa Septiyaningrum

Tri lomba Mapsi

UPK Rawalo

3

2016/2017

50.

Arraka Ghafara Fatwa

LKTIKI Mapsi

UPK Rawalo

3

2016/2017

51.

Nayla Putri A.

KTIKI Mapsi

UPK Rawalo

3

2016/2017

51.

Yanzera Anindya Vatra

Archery (Panahan)

Internasional

3

2016/2017

52.

Anugrah Bintang Mulia

Roket Air

Internasional

3

2016/2017

3.

Arraka Ghafara Fatwa

Roket Air

Internasional

3

2016/2017

54.

Eztryna Maylavida A.

Roket Air

Internasional

3

2016/2017

55.

Naufal Haidar Z.

Roket Air

Internasional

1

2016/2017

56.

Mahija Wilapa Benzema

Roket Air

Internasional

1

2016/2017

57.

Nelfi Anggita

Roket Air

Internasional

1

2016/2017

58

Fadya Nazifa Asfa

Roket Air

Internasional

3

2016/2017

59.

Nayla Rafa A.

Tilawah

Internasional

2

2016/2017

60.

Naufal Kh.

Tilawah

Internasional

3

2016/2017

61.

Pratista A P.

Tilawah

Internasional

3

2016/2017

62.

Dzakiya K F.

Tirtil

Internasional

2

2016/2017

63.

Anisa Tri R.

Tartil

Internasional

2

2016/2017

64.

Rizqi Setyo A.

Hifzil Qur;an

Internasional

1

2016/2017

65.

The Extimos Band

Musikalisasi

Internasional

1

2016/2017

66.

Tunjung Wisnu Tunggal A.

Roket Air

Internasional

3

2016/2017

67.

Arthur Zevallent Alfani

Roket Air

Internasinal

3

2016/2017

68.

Hanifan Rusyda Akmala

OSN

UPK Rawalo

3

2017/2018

69.

Nayla Putri A.

Dokcil

UPK Rawalo

1

2017/2018

70.

Arraka Ghafara Fatwa

Dokcil

UPK Rawalo

2

2017/2018

71.

Fatih Syafiqurohman

Pantomim

UPK Rawalo

1

2017/2018

72.

Pratista Anindya Praja

Cipta dan Baca Puisi

Jateng dan DIY

1

2017/2018

73

Dzakiya Kaisya Febriani

pencak silat kategori seni tunggal

Kabupaten

2

2018/2019

74

Nelfi Anggita

pencak silat kategori tanding

Kabupaten

2

2018/2019

75

Fahreza Widya Wardany

pencak silat kategori tanding

Kabupaten

3

2018/2019

76

Fathan Rizqi Muharram

pencak silat kategori tanding

Kabupaten

3

2018/2019

77

Choerul Huda Al-Mutaqin

pencak silat kategori tanding

Kabupaten

3

2018/2019

78

Muhammad Nur Arsandi

pencak silat kategori tanding

Kabupaten

3

2018/2019

79

Khalisha Azzahra

kategori Musabaqoh Hifdzil Qur’an

Kabupaten

2

2018/2019

80

Dhyaa Alfira Najwaa

pencak silat kategori tanding

Kabupaten

2

2018/2019

81

Nawwar Maheswara

Tahfidzul Qur’an

Kabupaten

2

2019/2020

3. EKSTRAKULIKULER

Kegiatan Ekstarkulikuler yang dilaksanakan di sekolah :

No

Nama Ekstarkulikuler

Keunggulan*

1

Silat Tapak Suci

 

2

Seni Music

 

3

Archery (Panahan)

 

4

Hizbul Wathan

 

5

English Club

 

6

Tartil

 
     

 

4. PEMBIASAAN (LITERASI DAN PENDIDIKAN KARAKTER)

Kegiatan Pembiasaan (Literasi dan Pendidikan Karakter) yang dilakukan sekolah :

a. Bersalaman dan mengucap salam

b. Berwudhu setiap pagi

c. Pembacaan Asmaul Husna

d. Sholat Dhuha

e. Apel pagi

f. Tadarus sebelum shalat dhuha dan sholat dzuhur

g. Piket (contoh : petugas piket membagikan snack dari kantin sehat, menulis di papan tulis, menyapu, dll).

h. Tertib makan (contoh : membaca doa bersama sebelum makan)

i. Membersihkan lingkungan

 

5. PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 dI TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No

Tingkat

Kurikulum

Keterangan

2013

KTSP

1

Kelas I

   

2

Kelas II

   

3

Kelas III

 

 

4

Kelas IV

   

5

Kelas V

   

6

Kelas VI