Peserta Didik, Prestasi, Ekstrakurikuler dan Pembiasaan SD IT Muhamadiyah Rawalo

 

           1.    PESERTA DIDIK
           Jumlah Peserta Didik Menurut Tingkat Tahun Pelajaran 2018/2019 :
No
Tingkat
Jumlah Rombel
L
P
Jumlah
1
Kelas I
2
23
23
46
2
Kelas II
2
19
20
39
3
Kelas III
2
20
19
39
4
Kelas IV
1
16
10
26
5
Kelas V
2
20
16
35
6
Kelas VI
2
17
17
34
Jumlah
11
114
105
219
 
           Jumlah Peserta didik 3 TahunTerakhir :
No
TahunPelajaran
PesertaDidik
Jumlah
Keterangan
L
P
1
2014/2015
73
60
133
 
2
2015/2016
88
69
157
 
3
2017/2018
98
95
193
 
Jumlah
259
224
483
 
 
           2.    PRESTASI SEKOLAH (GURU DAN SISWA)
           PRESTASI AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)
No
Nama Peserta
Jenis Prestasi
Tingkat Perolehan
Juara Ke
TahunPerolehan
1
Nur Isnaeni, S.Pd.
Kepala Sekolah Cemerlang
Internasional
2
2016/2017
2
Damar Yustian
Prospektus Sekolah
Internasional
2
2016/2017
 
         
 
           PRESTASI Non AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)
No
Nama Peserta
Jenis Prestasi
Tingkat Perolehan
Juara Ke
Tahun Perolehan
1
Uswatun Hasanah
Tilawah
Nasional
3
2014/2015
2
Jannatan Fathir
Tri lomba Mapsi
UPK Rawalo
1
2014/2015
3
Nabila Al Kirani
Khitobah Putri
UPK Rawalo
3
2014/2015
4
Arthur Zevallent Alfani
Khitobah Putra
UPK Rawalo
3
2014/2015
5
Aghna Rizqia Salsabila
Spelling bee
Eks kawedanan kedu
Harapan 1
2015/2016
6
Nabila Al kirani
Khitobah
Eks kawedanan kedu
Harapan 1
2015/2016
7
Anugrah bintang mulia
Pidato b. inggris
Kabupaten
3
2015/2016
8
Rizqi Dwi Kesuma wardani
Murotal
Kabupaten
2
2015/2016
9
Restu Setya P.
Lari gawang
UPK Rawalo
2
2015/2016
10.
Restu Setya P.
Lompat katak
UPK Rawalo
3
2015/2016
11.
Hanifan Dwi R
OSN (IPA)
UPK Rawalo
2
2015/2016
12.
Nabila Al Kirani
Pidato
UPK Rawalo
Harapan 3
2015/2016
13.
Rizqi Dwi Kesuma Wardani
Tartil
Kabupaten
3
2015/2016
14.
Rizqi Dwi Kesuma Wardani
Tartil
UPK Rawalo
1
2015/2016
15.
Hanifah Dini R.
Tri lomba Mapsi
UPK Rawalo
1
2015/2016
16.
Ali Sohib
Tri lomba Mapsi
UPK Rawalo
2
2015/2016
17.
Anazah Mahandhika S.
Adzan
UPK Rawalo
2
2015/2016
18.
Jalasena Herusananta
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
19.
Bimo Dwi Prakoso
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
20.
Restu Setya P.
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
21.
Roisul Umam K.
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
22.
Anazah Mahandhika S.
Adzan
Internasional
1
2015/2016
23.
Yahya Glendina Fasti
Adzan
Internasional
3
2015/2016
24.
Nabila Al Kirani
Hifzil Qur’an
Internasional
2
2015/2016
25.
Anugrah Bintang Mulia
Hifzil Qur’an
Internasional
1
2015/2016
26.
Marsya Arista W.
Hifzil Qur’an
Internasional
3
2015/2016
27.
Nayla Putri A.
Kaligrafi
Internasional
3
2015/2016
28.
Aulia Nur A.
Kaligrafi
Internasional
3
2015/2016
29.
Arraka Ghafara F.
Cerita Islami
UPK Rawalo
Harapan 2
2015/2016
30.
Uswatun Hasanah
Tilawah
UPK Rawalo
Harapan 3
2015/2016
31.
Anugrah Bintang M.
Hifzil Qur’an
Internasional
1
2015/2016
32.
Marsya Arista Widya
Hifzil Qur’an
Internasional
3
2015/2016
33.
Nabila Al Kirani
Hifzil Qur’an
Internasional
2
2015/2016
34.
Rizqi Dwi Kesuma Wardani
Tartil
Internasional
2
2015/2016
35.
Rayhan Faiq Al Rahman
Tartil
Internasional
2
2015/2016
36.
Uswatun Hasanah
Tilawah
Internasional
2
2015/2016
37.
Yanzera Anindya Vatra
Tilawah
Internasional
2
2015/2016
38.
Anazah Mahandhika S.
Adzan
Internasional
1
2015/2016
39.
Yahya Glendina Fasti
Adzan
Internasional
1
2015/2016
40.
Nayla Putri A.
Kaligrafi
Internasional
2
2015/2016
41.
Aula Nur Azizah
Kaligrafi
Internasional
2
2015/2016
42.
Jalasena Herusananta
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
43.
Bimo Dwi Prakoso
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
44.
Restu Setya Pratama
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
45.
Roisul Umam Kurnia
Roket Air
Internasional
1
2015/2016
46.
Uswatun Hasanah
MTQ
UPK Rawalo
3
2016/2017
47.
Dicki Fandika M.
Pantomin
UPK Rawalo
2
2016/2017
48.
Aulia Nur Azizah
Dokcil
UPK Rawalo
2
2016/207
49.
Anisa Septiyaningrum
Tri lomba Mapsi
UPK Rawalo
3
2016/2017
50.
Arraka Ghafara Fatwa
LKTIKI Mapsi
UPK Rawalo
3
2016/2017
51.
Nayla Putri A.
KTIKI Mapsi
UPK Rawalo
3
2016/2017
51.
Yanzera Anindya Vatra
Archery (Panahan)
Internasional
3
2016/2017
52.
Anugrah Bintang Mulia
Roket Air
Internasional
3
2016/2017
3.
Arraka Ghafara Fatwa
Roket Air
Internasional
3
2016/2017
54.
Eztryna Maylavida A.
Roket Air
Internasional
3
2016/2017
55.
Naufal Haidar Z.
Roket Air
Internasional
1
2016/2017
56.
Mahija Wilapa Benzema
Roket Air
Internasional
1
2016/2017
57.
Nelfi Anggita
Roket Air
Internasional
1
2016/2017
58
Fadya Nazifa Asfa
Roket Air
Internasional
3
2016/2017
59.
Nayla Rafa A.
Tilawah
Internasional
2
2016/2017
60.
Naufal Kh.
Tilawah
Internasional
3
2016/2017
61.
Pratista A P.
Tilawah
Internasional
3
2016/2017
62.
Dzakiya K F.
Tirtil
Internasional
2
2016/2017
63.
Anisa Tri R.
Tartil
Internasional
2
2016/2017
64.
Rizqi Setyo A.
Hifzil Qur;an
Internasional
1
2016/2017
65.
The Extimos Band
Musikalisasi
Internasional
1
2016/2017
66.
Tunjung Wisnu Tunggal A.
Roket Air
Internasional
3
2016/2017
67.
Arthur Zevallent Alfani
Roket Air
Internasinal
3
2016/2017
68.
Hanifan Rusyda Akmala
OSN
UPK Rawalo
3
2017/2018
69.
Nayla Putri A.
Dokcil
UPK Rawalo
1
2017/2018
70.
Arraka Ghafara Fatwa
Dokcil
UPK Rawalo
2
2017/2018
71.
Fatih Syafiqurohman
Pantomim
UPK Rawalo
1
2017/2018
72.
Pratista Anindya Praja
Cipta dan Baca Puisi
Jateng dan DIY
1
2017/2018
 
           3.    EKSTRAKULIKULER
           Kegiatan Ekstarkulikuler yang dilaksanakan di sekolah :
No
Nama Ekstarkulikuler
Keunggulan*
1
Silat Tapak Suci
 
2
Marching Band
 
3
Seni Music
 
4
Robotic
 
5
Archery (Panahan)
 
6
Hizbul Wathan
 
 
 
 
 
           4.    PEMBIASAAN (LITERASI DAN PENDIDIKAN KARAKTER)
           Kegiatan Pembiasaan (Literasi dan Pendidikan Karakter) yang dilakukan sekolah :
a.    Bersalaman dan mengucap salam
b.    Berwudhu setiap pagi
c.     Pembacaan Asmaul Husna
d.    Sholat Dhuha
e.    Apel pagi
f.      Tadarus pagi
g.    Piket (contoh : petugas piket membagikan snack dari kantin sehat, menulis di papan tulis, menyapu, dll).
h.    Tertib makan (contoh : membaca doa bersama sebelum makan)
i.      Membersihkan lingkungan
            
           5.    PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
No
Tingkat
Kurikulum
Keterangan
2013
KTSP
1
Kelas I
 
 
2
Kelas II
 
 
3
Kelas III
 
 
4
Kelas IV
 
 
5
Kelas V
 
 
6
Kelas VI
 
 

 

Related Posts

Komentar